بیست هکتار زمین کشاورزی
به فاصله چند کیلومتر از مرکز شهر توریستی در استان مسکو
دسترسی به دو جاده اصلی و در کنار چند شهرک ویلایی
کاملا مسطح و مربع شکل
انشعاب گاز در مرز زمین
امکان تغییر کاربری
امکان انجام دیگر فعالیت‌های اقتصادی

قیمت: ۷ و نیم میلیارد تومان

✓ سند شش دانگ، مالکیت قطعی
✓ اقامت برای همه اعضای خانواده
✓ امکان پرداخت چند مرحله‌ای
✓ امکان مشارکت

پروژه شماره ۱۳
تماس با واتس اپ