تماس با روس مارکت

دفتر مسکو
نشانی: مسکو، خیابان کاسماناوتا وُلکُوا، شماره ۲۰
تلفن (واتساپ): 0079652262643
ایمیل: info@rusmarket.ir
ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه، ساعت ۱۰ تا ۱۸