ترخیص کالا در روسیه

نام کالاهزینه ترخیص (دلار / هر تن وزن خالص)
آیسبرگ۸۰
بادمجان۱۲۰
سیب۸۰
سیر۱۰۰
فلفل دلمه۱۸۰
کیوی۹۰